Općina Zemunik Donji, kao tijelo nadležno za upravljanje nerazvrstanim cestama na svom području, na temelju odredbi članka 123-133. Zakona o cestama (N.N. 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14 ), objavljuje

Na temelju članka 27. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj 39/13 i 48/15) te Odluke Agencije za poljoprivredno zemljište o raspisivanju javnog poziva za dodjelu zakupa za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Zemunik Donji, KLASA: 320-01/15-04/722, URBROJ:370-04-16-14 od 13.rujna 2016. AGENCIJA ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE dana 15. rujna 2016.godine objavljuje

Na temelju članka 10. Odluke o javnim priznanjima Općine Zemunik Donji, Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine Zemunik Donji objavljuje


JAVNI POZIV za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Zemunik Donji

Temeljem Odluke Općinskog vijeća Općine Zemunik Donji o taksi prijevozu u 2016.g.i Odluke o broju dozvola i kriterijima pri izdavanju dozvola za obavljanje taksi prijevoza na području općine Zemunik Donji u 2016. g., općinski načelnik objavljuje 

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvola za autotaksi prijevoz na području općine Zemunik Donji

 

Opširnije...