26. veljače 2015.

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvola za autotaksi prijevoz na području Općine

Temeljem Odluke Općinskog vijeća Općine Zemunik Donji Klasa: 340-05/15-01/02 Urbroj: 2198/04-02-15-1 od 18. veljače 2015.g. , općinski načelnik objavljuje JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za  izdavanje dozvola za autotaksi prijevoz na području Općine Zemunik Donji

Sabor Ministarstvo gospodarstva i odrzivog razvoja.fwVlada RH zadarska zupanija.fw grad zadar.fw zadra nova.fw porezna uprava.fw

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA