Poštovani !

Sukladno članku 37. Zakona o proračunu („Narodne novine „ broj , 87/08, 136/12,15/15) i članka 46. Statuta Općine Zemunik Donji („Službeni glasnik Općine Zemunik Donji“ broj 39/21) općinski načelnik utvrđuje prijedlog proračuna za 2022. godinu , te projekcije za 2023. i 2024. godinu. Slijedom navedenog u prilogu dostavljam Prijedlog plana proračuna za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu.

Temeljem članka 97. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) Jedinstveni upravni odjel Općine Zemunik Donji obavještava o provedbi:

JAVNA RASPRAVA
Izrada urbanističkog plana uređenja mješovite zone 'Podvornice' - Smoković

Javni uvid Izrada urbanističkog plana uređenja mješovite zone 'Podvornice' - Smoković će započeti 22. 12. 2021. g. i završiti 29. 12. 2021. g.
Javno izlaganje Izrada urbanističkog plana uređenja mješovite zone 'Podvornice' - Smoković održati će se 28. prosinca 2021.g. s početkom u 10,00 sati u općinskoj vijećnici (zgrada općine) u Zemuniku Donjem.

Jedinstveni upravni odjel