Na temelju Odluke općinskog vijeća od 29. svibnja 2018. g. općinski načelnik Općine Zemunik Donji objavljuje

Poziv svim fizičkim i pravnim osobama, vlasnicima građevinskog zemljišta u predjelu zaseoka Mostar u Zemuniku Donjem  za iskazivanje interesa i  prikupljanja  ponuda u svrhu kupnje građevinskog zemljišta za  izgradnju sportskog centra i dječjeg igrališta

Temeljem članka 29. Stavak 5 i 6. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18)  Općina Zemunik Donji objavljuje OBAVIJEST o početku javnog uvida u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države a na području općine Zemunik Donji.

O B A V I J E S T


"LAG Bura" će održati terenski rad u prostorijama Općine Zemunik Donji u petak 06.04.2018 godine od 9 do 12 sati.  Pozivaju se svi poljoprivrednici zainteresirani za LAG natječaje i Program Ruralnog Razvoja da dođu na besplatno savjetovanje. Trenutno aktivni natječaji su Mjera 1.1.: Tip operacije 1.1.1. Podrška ulaganjima u fizičku imovinu za biljnu proizvodnju i Tip operacije 1.1.2. Podrška ulaganjima u fizičku imovinu za stočarsku proizvodnju.

 

[LAG BURA 21. ožujka 2018. godine objavio LAG natječaj za Tipove operacije 1.1.1. „Podrška ulaganjima u fizičku imovinu za biljnu proizvodnju“; te 1.1.2. „Podrška ulaganjima u fizičku imovinu za stočarsku proizvodnju“.G]