DANA 17. - 19.03.2015. OD 14,00-19,00 sati U ZEMUNIKU DONJEM (prostorije Osnovne škole) Savjetodavna služba organizira izobrazbu poljoprivrednika na temu Održiva uporaba pesticida

Poštovani, vlasnici  poljoprivrednih gospodarstava i ostalih subjekata , te zainteresirane  fizičke osobe iz poljoprivredne djelatnosti sa  područja općine, za informacije i pomoć u svezi trenutno vrijedećeg natječaja iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. i to za mjeru...

Temeljem članka 16. Zakona  o grobljima ( NN 19/98, 50/12) Uprava groblja (Općina Zemunik Donji) dužna je voditi grobni očevidnik o ukopu svih umrlih osoba na području jedinice lokalne samouprave i položajni plan grobnih mjesta i grobnica te registar umrlih osoba po prezimenu, imenu i imenu oca te jedinstvenom matičnom broju građana umrle osobe s naznakom gdje je zakopana

Temeljem raspisanog natječaja od 29. listopada 2014. g.  i  pristiglih  zahtjeva za dodjelu stipendija,  Općinsko vijeće općine Zemunik Donji na sjednici održanoj 17. prosinca 2014. g. donijelo je

 ODLUKU o dodjeli stipendija studentima.

OBAVIJEST Legalizacija kuća koje su sudjelovale u obnovi obavlja se prema Zakonu o gradnji (NN 153/13) i to izdavanjem UPORABNE DOZVOLE