Na temelju članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13) i  Odluke Općinskog vijeća o izradi drugih izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Zemunik Donji, Jedinstveni upravi odjel objavljuje

 

OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI
od 28. studenog 2016.g. do 06. prosinca 2016.g. stavlja se na javni uvid druge Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Zemunik Donji

 

Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Zemunik Donji biti će izložen radnim danom u vremenu od 9:00-14:00 sati u općinskoj vijećnici u Zemuniku Donjem. 

Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana  Općine Zemunik Donji će također biti dostupne na web stranici Općine www.zemunik.hr

Javno izlaganje Prijedloga izmjena i dopuna PPU-a  održati će se 02. prosinca 2016.g. u 10:00 sati u Općinskoj vijećnici u Zemuniku Donjem. 

Pismena mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana, mogu se dati na mjestu javnog uvida ili dostaviti poštom na adresu: Općina Zemunik Donji, Jedinstveni upravni odjel, Ulica I. broj 16, 23 222 Zemunik Donji, najkasnije posljednjeg dana javnog uvida.

        

                                                                                                PROČELNICA JUO-a
Snježana Ćurković bacc.adm.pub