Polazeći od razvojnih potreba i mogućnosti općine Zemunik, ovim se pozivom želi aktivirati stanovništvo, udruge, fizičke i pravne osobe s područja Općine da svojim prijedlozima i idejama doprinesu bržem, efikasnijem i održivom razvoju općine, što predstavlja okvir i neophodnu osnovu za pripremu, financiranje i provedbu razvojnih projekata, ključnih pokretača promjena u gospodarstvu i društva u cjelini.


Poziv na dostavu prijedloga projekata

Obrazac za prijavu projekata

Obrazac za prijavu projekata