Na temelju članka 56. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (NN 82/13) i članka 4. Odluke općinskog vijeća o taksi prijevozu u 2016. g. donesene  22. veljače 2016.g.,Odluke o broju dozvola i kriterijima pri izdavanju dozvola za obavljanje taksi prijevoza  na području općine Zemunik Donji u 2016. g. od  23. veljače 2016. g., Općinski načelnik dana 06. travnja 2016. g. donosi

Izmjene i dopune odluke o taxi dozvolama u 2016 g.