OBAVIJEST

Legalizacija kuća koje su sudjelovale u obnovi obavlja se prema Zakonu o gradnji (NN 153/13) i to izdavanjem

UPORABNE DOZVOLE


Za zgrade koje NISUDOGRAĐIVANE nakon obnove


Za izdavanje uporabne dozvole, potrebno je u Zadarskoj županiji, UO za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje, BrneKrnarutića 13/1, svakog radnog dana od 8:30 do 12:00 (ljetno radno vrijeme od 7:30 do 11:30) u pisarnicu predati:

Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole za građevinu izgrađenu, rekonstruiranu, obnovljenu ili saniranu u provedbi propisa o obnovi, odnosno propisa o područjima posebne državne skrbi (obrazac zahtjeva može se podignuti na mrežnim stranicama Zadarske županije)

Uz zahtjev, potrebno je priložiti:

  • uplatnicu na 70 kn upravne pristojbe
  • uplatnicu na 300,00 kn za troškove očevida
  • Izvod iz katastarskog plana
  • dokaz da je zgrada sudjelovala u programu obnove (ugovor o kreditu, ugovor o obnovi, akt tijela državne vlasti, zapisnik o primopredaji građevine i drugo)
  • drugi dokazi kojima se utvrđuje stanje zgrade u vrijeme nastanka ratne štete (obrazac „Š-01“ koji izdaje Ured za obnovu, projekt obnove, stare fotografije i slično)

Troškovi do kraja postupka:

  • Dodatnih 550,00 kn upravne pristojbe

 

Za zgrade koje JESU DOGRAĐIVANE nakon obnove


Rješava se kroz zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju s tim da u projektu treba biti prikazano i dokazano koji je dio zgrade bio u obnovi, a koji je nadograđen.