Utvrđuje se da je 38 autotaksi prijevoznika ispunilo kriterije propisane Odlukom o broju dozvola i kriterijima pri izdavanju dozvola za obavljanje taksi prijevoza na području Općine Zemunik Donji u 2015. g. od 23. veljače 2015. g. kako slijedi:

Odluka o autotaksi prijevoznicima na području Općine Zemunik Donji