Na temelju članka 26.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Zvjezdice" na sjednici održanoj 21. rujna 2015 godine donosi


Odluku o raspisivanju natječaja za stručno osposobljavanje odgojitelja/ice- pripravnika/ice