LAG Bura je pokrenuo postupak izrade Lokalne razvojne strategije LAG-a Bura 2014-2020, koja je temeljni strateški razvojni dokument i osnova za razvoj područja LAG-a u kojem će biti definirana vizija, strateški ciljevi, prioriteti i mjere za postizanje prioriteta...


PREDMET: Poziv na 5.radionicu/sastanak fokus grupe u svrhu izrade Lokalne razvojne strategije za područje LAG­a Bura 2014­2020