Na temelju čl. 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11) Povjerenstvo za provedbu natječaja  ovim putem daje slijedeću

OBAVIJEST I UPUTU KANDIDATIMA.pdf

u postupku popune radnog mjesta na neodređeno vrijeme:  Viši referent/ica za  računovodstvene poslove, razrez i naplatu općinskih poreza u Odsjek za financije, gospodarstvo plan i proračun u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Zemunik Donji