JAVNI RADOVI U SKLOPU MJERA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA U 2017. GODINI


Pozivaju se građani sa područja općine Zemunik Donji koji su zainteresirani za rad putem javnih radova u sklopu mjera aktivne politike zapošljavanja u 2017. godini, u organizaciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, da se jave u prostorije Općine Zemunik Donji najkasnije do 22. studenog 2017.

Poslovi iz programa javnih radova odrađivat će se na području Općine Zemunik Donji.

Preduvjet za uključivanje u navedeni program je evidencija u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

 


S poštovanjem,

OPĆINSKI NAČELNIK
Ivica Šarić, dipl. ing.