OPĆINA ZEMUNIK, Ulica I br.16, 23222 Zemunik Donji, kao upravitelj nerazvrstanih cesta u općini Zemunik, objavljuje

JAVNI POZIV

svim nositeljima prava na nekretnine koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta NC ZD 23A: Put Bubića Cesta za Mostar( kčbr. 5025/1 ) – put Bubići ( kčbr. 5040/1 ), u naselju Zemunik Donji, u dužini od cca. 450 m, u k.o. Zemunik.

Obavještavaju se svi nositelji prava na nekretnine koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta NC ZD 23A : Put Bubića Cesta za Mostar( kčbr. 5025/1 ) – Put Bubići (kčbr. 5040/1 ), u naselju Zemunik Donji, u dužini od cca. 450 m, da je dana 11.05.2019. godine otpočeo postupak evidentiranja i izrade geodetskog elaborata izvedenog stanja navedene dionice nerazvrstane ceste NC ZD 23A .

Općina Zemunik, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije Jure Tomić, ing.geod., evidentiran u komori pod oznakom Geo 1219 iz tvrtke Geo-Map d.o.o., Duga ulica 83A Ivanovac, započeo je dana 11.05.2019. godine obilježavanje zemljišta na kojemu je izgrađena dionica nerazvrstane ceste NC ZD 23A u k.o. Zemunik u dužini od cca. 450m.

Nositelji prava na nekretnine koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta NC ZD 23A u k.o. Zemunik u dužini od cca. 450m, moći će obaviti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja navedene dionice nerazvrstane ceste i zatražiti eventualna pojašnjenja dana 06. 09.2019. godine u vremenu od 09.00 do 14.00 h na adresi ulica I br.16, Zemunik Donji.

 

svim nositeljima prava na nekretnine koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta NC ZD 43 : Put kroz Progon od ceste Zemunik - Zadar( kčbr. 5048/10 ) – Donji Zemunik ulica VIII kbr.8 ( kčbr. 110/1 ) u naselju Zemunik Donji, u dužini od cca. 1.2 km, u k.o. Zemunik.

Obavještavaju se svi nositelji prava na nekretnine koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta NC ZD 43 : Put kroz Progon od ceste Zemunik - Zadar( kčbr. 5048/10 ) – Donji Zemunik ulica VIII kbr.8 ( kčbr. 110/1 ) u naselju Zemunik Donji, u dužini od cca. 1.2 km, da je dana 11.05.2019. godine otpočeo postupak evidentiranja i izrade geodetskog elaborata izvedenog stanja navedene dionice nerazvrstane ceste NC ZD 43.

Općina Zemunik, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije Jure Tomić, ing.geod., evidentiran u komori pod oznakom Geo 1219 iz tvrtke Geo-Map d.o.o., Duga ulica 83A Ivanovac, započeo je dana 11.05.2019. godine obilježavanje zemljišta na kojemu je izgrađena dionica nerazvrstane ceste NC ZD 43 u k.o. Zemunik u dužini od cca. 1.2 km.

Nositelji prava na nekretnine koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta NC ZD 43 u k.o. Zemunik u dužini od cca. 1.2 km, moći će obaviti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja navedene dionice nerazvrstane ceste i zatražiti eventualna pojašnjenja dana 06. 09. 2019. godine u vremenu od 09.00 do 14.00 h na ad svim nositeljima prava na nekretnine koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta NC SM 12 : Put Opačića Cesta Zemunik – Murvica, kbr. 30 ( kčbr. 1479/1 ) - polukružno - do kbr. 40 ( kčbr. 1479/7 ), u naselju Smoković, u dužini od cca. 600 m, u k.o. Smoković.

Obavještavaju se svi nositelji prava na nekretnine koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta NC SM 12 : Put Opačića Cesta Zemunik – Murvica, kbr. 30 ( kčbr. 1479/1 ) - polukružno - do kbr. 40 ( kčbr. 1479/7 ), u naselju Smoković, u dužini od cca. 600 m, da je dana 11.05.2019. godine otpočeo postupak evidentiranja i izrade geodetskog elaborata izvedenog stanja navedene dionice nerazvrstane ceste NC SM 12.

Općina Zemunik, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije Jure Tomić, ing.geod., evidentiran u komori pod oznakom Geo 1219 iz tvrtke Geo-Map d.o.o., Duga ulica 83A Ivanovac, započeo je dana 11.05.2019. godine obilježavanje zemljišta na kojemu je izgrađena dionica nerazvrstane ceste NC SM 12 u k.o. Smoković u dužini od cca. 600 m.

Nositelji prava na nekretnine koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta NC SM 12 u k.o. Smoković u dužini od cca. 600 m, moći će obaviti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja navedene dionice nerazvrstane ceste i zatražiti eventualna pojašnjenja dana 06. rujna 2019. godine u vremenu od 09.00 do 14.00 h na adresi ulica I br.16, Zemunik Donji.

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL