Temeljem članka 97. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19), Jedinstveni upravni odjel Općine Zemunik Donji objavljuje

JAVNU  RASPRAVU

Izrade Urbanističkih planova uređenja Stambenih zona „Centar“ i „Lug“ – Zemunik Donji


Javni uvid Urbanističkih planova uređenja Stambenih zona „Centar“ i „Lug“ – Zemunik Donji će  započeti  15. 10. 2019. g. i završiti 15. 11. 2019. g.
Javno izlaganje  Urbanističkih planova uređenja Stambenih zona „Centar“ i „Lug“ – Zemunik Donji održati će se 21. listopada 2019.g. s početkom u 10,00 sati u općinskoj vijećnici (zgrada općine) u Zemuniku Donjem.

Za vrijeme javnog uvida grafički i tekstualni dio Urbanističkih planova uređenja Stambenih zona „Centar“ i „Lug“ – Zemunik Donji biti će objavljeni na  web stranici Općine Zemunik Donji (www.Zemunik.hr) i  općinskoj vijećnici  u Zemuniku Donjem.JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Pročelnica Snježana Ćurković


3_UPU_Centar_Zemunik_uvjeti korištenja

3_UPU_Lug_Zemunik_uvjeti korištenja

4_UPU_Centar_Zemunik_uvjeti gradnje

4_UPU_Lug_Zemunik_uvjeti gradnje