Na temelju članka 131.-133. Zakona o cestama ( NN 84/11 ), objavljujemo

JAVNI POZIV

nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste NC-ZD 61, Put Zdunića

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji prava na nekretninama k.č. -5031/1, 4982, 4978/27, 422/4, 4978/78, 419, 4978/29, 4978/30, 4978/33 k.o. Zemunik koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena javna cesta o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u k.o. Zemunik

Oznaka ceste: dio NC-ZD 61

Izradu geodetskog elaborata izvedenog stanja ceste kao i geodetske radove obilježavanja granica zemljišta na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta obavit će tvrtka GEOPOSITION j.d.o.o. odnosno ovl.ing. geodezije Marina Tomaš (Geo 1485)

Nositelji prava na zemljištu mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne ceste te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana: 19.12.2019. god., u vremenu od 09:00 do 10:00 sati u prostorijama Općine Zemunik Donji, na adresi   D. Zemunik ulica I 16, 23222, Zemunik Donji.