Na temelju članka 131.-133. Zakona o cestama ( NN 84/11 ), objavljujemo

JAVNI POZIV

nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste NC-ZD 60, Buljatov Put

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji prava na nekretninama k.č. -275, 276, 277/5, 277/4,  277/2, 277/1, 278, 588, 587, 586/1, 574, 573/1, 571, 570/1, 570/2, 569, 561/1, 561/2, 560, 559/1, 556/2, 556/1, 280, 281, 282, 285, 286/2, 270, 269/1 k.o. Zemunik koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena javna cesta o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u k.o. Zemunik

Oznaka ceste: dio NC-ZD 60

Izradu geodetskog elaborata izvedenog stanja ceste kao i geodetske radove obilježavanja granica zemljišta na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta obavit će tvrtka GEOPOSITION j.d.o.o. odnosno ovl.ing. geodezije Marina Tomaš (Geo 1485)

Nositelji prava na zemljištu mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne ceste te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana: 19.12.2019. god., u vremenu od 11:00 do 12:00 sati u prostorijama Općine Zemunik Donji, na adresi   D. Zemunik ulica I 16, 23222, Zemunik Donji.