Na temelju članka 131.-133. Zakona o cestama ( NN 84/11 ), objavljujemo

JAVNI POZIV

nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste NC-SM21, Put Oliverića

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji prava na nekretninama k.č. -1360/1, 1900/4, 1358/1, 1355/3, 1355/1, ZGR 45, 1350 k.o. Smoković koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena javna cesta o započinjanju postupka evidentiranja dijela gradske ceste  u K.o.  Smoković

Oznaka ceste: dio NC-SM21.

Izradu geodetskog elaborata izvedenog stanja ceste kao i geodetske radove obilježavanja granica zemljišta na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta obavit će tvrtka GEOPOSITION j.d.o.o. odnosno ovl.ing. geodezije Marina Tomaš (Geo 1485)

Nositelji prava na zemljištu mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne ceste te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana: 19.12.2019. god., u vremenu od 10:00 do 11.00 sati u prostorijama Općine Zemunik Donji, na adresi   D. Zemunik ulica I 16, 23222, Zemunik Donji.