Obavještavamo nositelje prava na katastarskim česticama i ostale zainteresirane stranke da je počelo izlaganje na javni uvid elaborata katastarske izmjere za katastarsku općinu Zemunik.

 

Ured za Katastar 2. kat - zgrada općine

tel: 091 410 95 34 - za termin zvati od 11.00 - 13.00 ponedjeljkom i utorkom

 

Zemljišno knjižni ured 2. kat - zgrada općine

Radno vrijeme: ponedjeljak, utorak i petak od 8.00 – 14,00

tel: 091 410 95 35

 

OBAVIJEST o izlaganju na javni uvid elaborata katastarske izmjere za katastarsku općinu Zemunik