Temeljem članka 97. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) Jedinstveni upravni odjel Općine Zemunik Donji obavještava o provedbi:

JAVNA RASPRAVA
Izrada urbanističkog plana uređenja mješovite zone 'Podvornice' - Smoković

Javni uvid Izrada urbanističkog plana uređenja mješovite zone 'Podvornice' - Smoković će započeti 22. 12. 2021. g. i završiti 29. 12. 2021. g.
Javno izlaganje Izrada urbanističkog plana uređenja mješovite zone 'Podvornice' - Smoković održati će se 28. prosinca 2021.g. s početkom u 10,00 sati u općinskoj vijećnici (zgrada općine) u Zemuniku Donjem.

Jedinstveni upravni odjel