Dječji vrtić „Zvjezdice“ nalazi se na adresi Ulica 1/16 u Zemuniku Donjem.

Vrtić „Zvjezdice“  osnovala je Općina Zemunik Donji 2008. godine.

Od osnivanja Općina aktivno prati rad Dječjeg vrtića „Zvjezdice“ i izdvaja značajna financijska sredstva kako bi se osigurao što kvalitetniji i sigurniji boravak u vrtiću , za dobrobit djece i njihovih roditelja.

Radno vrijeme Vrtića je od 6,30 sati ujutro do 16,30 sati poslije podne.

Početkom  2014., godine djelatnost je proširena na  još jednu odgojnu skupinu (jaslice) koje su opremljene najmodernijom opremom koja zadovoljava sve postavljene pedagoške standarde.

Cjelodnevni 10,00 satni program i poludnevni 5,5 satni program odgoja i obrazovanja provodi se u tri odgojne skupine.

Za korisnike usluga koji žive na području Općine Zemunik Donji cijena redovitog 10,00 satnog programa iznosi :

  • 500,00 kuna (uključuje četiri obroka) za vrtićku skupinu
  • 600,00 kuna za jasličku skupinu.


Cijena 5,5 satnog programa iznosi

  • 250,00 kuna (uključuje dva obroka)za vrtićku skupinu i
  • 350,00 kuna za jasličku skupinu.


Program pred škole integriran je u redovni program, također se provodi i program ranog učenja engleskog jezika.

Za provođenje programa zadužene su ;

Ravnateljica: Sandra Milin Bajlo
Stručni suradnik (pedagoginja): Maja Blaslov Nadinić
odgojiteljice: Davorka Stipić Čanković, Josipa Alvir i Kate Fabijan
pripravnice: Iva Perić i Katarina Bakarić.

Primarni odgojno obrazovni program obogaćujemo sa sadržajima iz  kulturne baštine i sportskim aktivnostima, pozornost se pridaje brizi za zdravlje djece i njihovom  tjelesnom  razvoju, potičući ih na samostalnost te uvažavajući potrebe djece i roditelja.

Sobe dnevnog boravka djece su organizirane po aktivnostima u kojima djeca mogu u manjim skupinama ili individualno istraživati, i na taj način sami započinjati aktivnosti, imaju slobodu izbora te razvijaju organizacijske i komunikacijske vještine.

Tijekom godine organiziraju se druženja i radionice s roditeljima.

Odgojnim nastojanjima, primjerenim oblicima i metodama rada te poticajnim sadržajima i aktivnostima za cjeloviti rast i razvoj djeteta, u Dječjem vrtiću „Zvjezdice“ odgajaju se zdrava, sigurna i kompetentna djeca.

Iz podataka koje imamo u Spomenici škole zapisano je „prema crkvenim dokumentima, 1873. godine u Zemuniku je osnovana redovna pučka škola, odnosno da je te godine sagrađena nova zgrada, ali je gotovo sigurno da je škola radila i prije te godine“, što znači da škola u Zemuniku postoji preko 137 godina.

Početkom Domovinskog rata broj učenika se drastično smanjio. 13. rujna 1991. godine škola prestaje s radom, radi ratnih djelovanja.

Škola je tijekom rata bila dosta oštećena Obnovom škole zgrade 1994. godine, u novu školsku godinu 1994/95. upisano je 45 učenika (iako je crta razdvajanja od agresora bila u neposrednoj blizini).

U šk. godini 1995/96. u školu je upisano 153 učenika, a naredne 1996/97. broj se povećao na 168 i to je najveći broj učenika koji je pohađao ovu školu od početka Domovinskog rata.

Škola sada broji 148 učenika. 

Ravnateljica škole je Tamara Narančić, tel. 351-064.
Tajnica škole je Miljenka Sarić, tel. 351-007,
Knjigovođa je Slavka Ivković,
Pedagoginja škole je Zvjezdana Nimac,
Defektolog Leo Nemet, tel. 351-265.