Relacija

* e-Propusnica vrijedi u oba smijera

* Ukoliko putovanje uključuje više destinacija, molimo u napomenu relacije navedite te destinacije i pojašnjenje razloga za takvo putovanje.