26. lipnja 2015.

JAVNI POZIV nositeljima stvarnih prava na nekretninama, koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je nerazvrstana cesta

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ZEMUNIK DONJI
Općinski načelnik

Klasa: 940-01/15-01/09
Urbroj: 2198/04-01-15-1

Zemunik Donji, 26. lipnja 2015. g.

Općina Zemunik Donji, kao tijelo nadležno za upravljanje nerazvrstanim cestama na svom području, na temelju odredbi članka 123-133. Zakona o cestama (N.N. 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14 ) i Objašnjenja Središnjeg ureda Državne geodetske uprave klasa 932-01/12-02/182 Urbroj: 541-03-1-12-28 od 24.listopada 2013. god. objavljuje

JAVNI POZIV

 

Općina Zemunik Donji kao upravitelj nerazvrstanih cesta na svom području i to:

  • - nerazvrstana cesta oznake NC ZD-20  na dijelovima čest.zem. 5080 i čest.zem. 5055, 5074 i 1588 za cijelo, sve k.o. Zemunik

obaviještava nositelje stvarnih prava na nekretninama, koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je nerazvrstana cesta, o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste br. 1, u okviru koje se izrađuje snimka izvedenog stanja nerazvrstane ceste i geodetski elaborat izvedenog stanja.

Predstavnici Općine Zemunik Donji započet će sa obilježavanjem granica zemljišta nerazvrstane ceste  dana 06. 07. 2015. g. uz stručnu pomoć djelatnika geodetske tvrtke Teodolit d.o.o. Zadar.

Nositelji stvarnih prava na zemljištu koje graniči sa nerazvrstanom cestom mogu obaviti uvid u Geodetski elaborat izvedenog stanja ceste u prostorijama Općine Zemunik Donji, dana 08. 07. 2015. g. od 9-13 sati na adresi

Općinski načelnik
Ivica Šarić dipl.ing.

Sabor Ministarstvo gospodarstva i odrzivog razvoja.fwVlada RH zadarska zupanija.fw grad zadar.fw zadra nova.fw porezna uprava.fw

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA