13. listopada 2022.

Zahtjev za dodjelu financijske potpore - stipendije 2023./2024.

Ime: *
Prezime: *
Adresa: *
E-mail: *
OIB: *
Kontakt telefon: *
Naziv i sjedište sveučilišta, veleučilišta ili visoke škole/smjer: *
IBAN tekućeg ili žiro računa: *
Naziv banke kod koje je otvoren račun: *
Izvanredan student koji obrazovni program pohađa uz rad:*
Da
Ne
Datum *

Uz prijavu prilažem:
1. Potvrda o upisu u akademsku godinu 2023./2024. u statusu redovnog ili izvanrednog studenta
2. Presliku osobne iskaznice

3. Presliku bankovne kartice za uplatu

Priloži: *
Povucite i priložite datoteke Odaberite datoteku

*Potvrđujem da su svi podaci upisani u ovu prijavu točni te potpisom ove Prijave dajem izričitu suglasnost Općini Zemunik Donji da može
poduzimati sve radnje vezano na obradu i razmjenu mojih osobnih podataka navedenih u ovoj Prijavi, uključujući i podatak o osobnom
identifikacijskom broju, a što obuhvaća pravo Općine Donja Zemunik Donji na prikupljanje, čuvanje, organiziranje, uvid i prijenos osobnih
podataka u svrhu isplate potpore sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.


Temeljem Odluke općinskog načelnika o dodjeli  mjesečnih financijskih potpora (Stipendija) redovnim i izvanrednim studentima za akademsku godinu 2023/24., Jedinstveni upravni odjel Općine Zemunik Donji raspisuje

JAVNI POZIV

o dodjeli mjesečnih financijskih  potpora (Stipendija) redovnim i izvanrednim studentima (u daljnjem tekstu potpora) za akademsku godinu 2023/24

  • Mjesečna potpora iznosi:

400,00  kuna za studente koji studiraju u gradu Zadru

500,00 kuna za studente koji studiraju u ostalim gradovima na području Republike Hrvatske, odnosno Europske unije i inozemstvu.

  • Potpore se dodjeljuju svim redovnim i izvanrednim studentima s prebivalištem na području Općine Zemunik Donji koji su u statusu redovnog ili izvanrednog studenta (osim izvanrednih studenata koji obrazovni program pohađaju uz rad) akademske godine 2023./2024. upisani na bilo koju javnu visokoškolsku ustanovu u Republici Hrvatskoj, Europskoj uniji ili u inozemstvu te pod istim uvjetima i onima koji su upisani na privatne visokoškolske ustanove s pravom javnosti.
  • Pravo na isplatu potpore studenti ostvaruju prijavom na javni poziv uz dostavu sljedeće dokumentacije:
  1. popunjen on-line obrazac
  2. preslik osobne iskaznice
  3. potvrda visokoškolske ustanove o upisu u akademsku godinu 2023/2024. u statusu redovnog ili izvanrednog studenta.
  4. broj računa za uplatu ili kopiju bankovne kartice

Rok za prijavu je 20. 10. 2023.g.


Prijave se dostavljaju putem on-line obrasca objavljenog na službenoj stranici Općine Zemunik D.,  www.zemunik.hr.


Jedinstveni upravni odjel
Općine Zemunik Donji

Pročelnica Snježana Ćurković

Sabor Ministarstvo gospodarstva i odrzivog razvoja.fwVlada RH zadarska zupanija.fw grad zadar.fw zadra nova.fw porezna uprava.fw

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA