23. travnja 2024.

Europski socijalni fond plus Program „Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.“ Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

zazelli esf eu

Europski socijalni fond plus

Program „Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.“

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

U okviru ovog Poziva financirat će se pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu osobama starijim od 65 godina i odraslim osobama s invaliditetom, kao sastavna mjera dugotrajne skrbi i prevencije institucionalizacije.

 

OPĆI CILJ:
Povećanje socijalne uključenosti i prevencija institucionalizacije ranjivih skupina osiguravanjem dugotrajne skrbi.

SPECIFIČNI CILJ:
Pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom.

CILJNE SKUPINE:
Osobe starije od 65 godina (65 i više godina) Odrasle osobe invaliditetom (18 i više godina)

zazeli

 

„ZAŽELI – POMOĆ U KUĆI“

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava obitelji i socijalne politike KLASA: 984-01/23-01/29; URBROJ: 524-07-02-01-01/1-24-26 od 7. ožujka 2024. g. i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus, Program Učinkoviti ljudski potencijali u financijskom razdoblju 2021 - 2027., Zaželi — prevencija institucionalizacije, od 08. ožujka 2024. g. korisniku bespovratnih sredstava Općini Zemunik Donji odobren je projekt „Zaželi pomoć u kući“ (SF.3.4.11.01.0293) u maksimalnom iznosu prihvatljivih  troškova 306.000,00 EUR.

 


Dokumenti:

Sabor Ministarstvo gospodarstva i odrzivog razvoja.fwVlada RH zadarska zupanija.fw grad zadar.fw zadra nova.fw porezna uprava.fw

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA