Zapisnici 2017. g.

35. sjednica općinskog vijeća

Odluka o usvajanju godišnjeg obračuna Proračuna za 2016.g.
Odluka o utrošku viška sredstava iz 2016.g.
Odluka o prihvaćanju financijskog izvještaja dječjeg vrtića Zvjezdice za 2016. g.
Odluka o prihvaćanju financijskog izvještaja trgovačkog društva Zemunik d.o.o. za 2016.g.
Odluka o prihvaćanju financijskog izvještaja trgovačkog društva Zemunik odvodnja d.o.o. za 2016.g.
Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa izgradnje komunalne infrastrukture u 2016.g.
Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016.g.
Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja zone društvene namjene (D) u Zemuniku Donjem
Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Zone turističke, ugostiteljske i sportskorekreacijske namjene
Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja poslovno – proizvodne zone (KI) uz županijsku cestu Ž 6040 u Zemuniku Donjem
Izmjene idopune odluke o komunalnim djelatnostima
Odluka o općinskim porezima
Odluka o utvrđivanju nerazvrstane ceste NC ZD 39.

Sabor Ministarstvo gospodarstva i odrzivog razvoja.fwVlada RH zadarska zupanija.fw grad zadar.fw zadra nova.fw porezna uprava.fw

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA