08. ožujka 2018.

Javni poziv za nerazvrstanu cestu NC-ZG-8

Općina Zemunik Donji, kao tijelo nadležno za upravljanje nerazvrstanim cestama na svom području, na temelju odredbi članka 123-133. Zakona o cestama (N.N. 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14 ), objavljuje

JAVNI POZIV

Općina Zemunik Donji kao upravitelj nerazvrstanih cesta na svom području i to:  

  • nerazvrstana cesta oznake NC ZG-8-Put poslovna zona Zemunik Gornji na čest.zem. 2887/67, o. Zemunik

obaviještava nositelje stvarnih prava na nekretninama, koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je nerazvrstana  cesta, o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u okviru koje se izrađuje snimka izvedenog stanja nerazvrstane ceste i geodetski elaborat izvedenog stanja.

Predstavnici Općine Zemunik Donji započet će sa obilježavanjem granica zemljišta nerazvrstane ceste NC ZD-8 na čest.zem. 2887/67, k.o. Zemunik dana 15.ožujka 2018. g. uz stručnu pomoć djelatnika Ureda ovlaštenog inženjera geodezije Krešimir Jurjević.

Nositelji stvarnih prava na zemljištu koje graniči sa nerazvrstanom cestom mogu obaviti uvid u Geodetski elaborat izvedenog stanja ceste u prostorijama Općine Zemunik Donji, dana  15. ožujka 2018.g.. g. od 9-13 sati na adresi: ulica I broj 16, 23 222 Zemunik Donji.

Općinski načelnik
Ivica Šarić dipl.ing

Klasa: 940-01/18-01/11
Urubroj:2198/04-01-18-01
Zemunik Donji, 08. ožujka 2018.g.

Sabor Ministarstvo gospodarstva i odrzivog razvoja.fwVlada RH zadarska zupanija.fw grad zadar.fw zadra nova.fw porezna uprava.fw

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA