26. travnja 2017.

JAVNI POZIV za nerazvrstanu cestu oznake NC ZD-39 na djelovima čest.zem. dio 5053/1, dio 211. dio 209, sve k.o.Zemunik

Općina Zemunik Donji, kao tijelo nadležno za upravljanje nerazvrstanim cestama na svom području, na temelju odredbi članka 123-133. Zakona o cestama (N.N. 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14 ), objavljuje


JAVNI POZIVOpćina Zemunik Donji kao upravitelj nerazvrstanih cesta na ovom području i to:

  • nerazvrstana cesta oznake NC ZD-39 na djelovima čest.zem. dio 5053/1, dio 211. dio 209, sve k.o.Zemunik

obaviještava nositelje stvarnih prava na nekretninama, koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je nerazvrstana cesta o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u okviru koje se izrađuje snimka izvedenog stanja nerazvrstane ceste i geodetski elaborat izvedenog stanja.

Predstavnici Općine Zemunik Donji započet će sa obilježavanjem granica zemljišta nerazvrstane ceste NC ZD-39 na dijelovima čest. zem. dio 5053/1, dio 211, dio 209, sve k.o.Zemunik dana 02.05.2017. g. uz stručnu pomoć djelatnika geodetske tvrtke Teodolit d.o.o. Zadar.

Nositelji stvarnih prava na zemljištu koje graniči sa nerazvrstanom cestom mogu obaviti uvid u Geodetski elaborat izvedenog stanja ceste u prostorijama Općine Zemunik Donji, dana 28. travnja 2017. g. od 9-13 sati na adresi: Ulica I br.16, 23222 Zemunik Donji.

Općinski načelnik
Ivica Šarić dipl.ing.

Klasa: 940-01/17-01/06
Urubroj: 2198/04-01-17-2
Zemunik Donji 21. travnja 2017. g.

Sabor Ministarstvo gospodarstva i odrzivog razvoja.fwVlada RH zadarska zupanija.fw grad zadar.fw zadra nova.fw porezna uprava.fw

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA