Javna nabava

U otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti

P R E D M E T: Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave “Izgradnja spojnih kolektora fekalne odvodnje između stambeno-poslovne Zemunik Gornji i UPOV-a i upojnih bunara oborinske odvodnje

Sabor Ministarstvo gospodarstva i odrzivog razvoja.fwVlada RH zadarska zupanija.fw grad zadar.fw zadra nova.fw porezna uprava.fw

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA